Alexander Pil
11 April 2016

Vorige week hebben gedeputeerde Eddy van Hijum (provincie Overijssel), Lukas Roffel (CTO Thales Nederland), Egbert Jan Sol (programmabureau Smart Industry) en Maria Lijding (Smartsigns) officieel het Fieldlab The Garden geopend. Binnen die proeftuin wordt gewerkt aan innovaties voor security in Smart Industry door vijftien samenwerkende partijen. Het veilig kunnen delen van data is randvoorwaarde voor Smart Industry. The Garden is gevestigd op het High Tech Systems Park in Hengelo en wordt mede mogelijk gemaakt door het Efro-programma Oost.

‘We zien in toenemende mate dat toeleveranciers in een productieketen, van begin tot eind, online met elkaar verbonden zijn. Machines en productielijnen wisselen onderling informatie met elkaar uit om kwalitatief beter te produceren. De vraag van de klant wordt steeds meer maatwerk per product. Kortom: we moeten steeds slimmer, flexibeler, sneller en efficiënter produceren als Nederlandse maakindustrie. ICT is daarbij cruciaal. Het delen van informatie op deze schaal brengt vele nieuwe uitdagingen, onder meer op het gebied van beheer en (cyber)security. The Garden levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse Smart Industry’, zegt Roffel. Thales is Europees marktleider op het gebied van databeveiliging. De ervaring die Thales meeneemt vanuit zijn rol in de defensiemarkt, waar de strenge beveiligingseisen vanzelfsprekend zijn, wordt toegepast in het Fieldlab.

Binnen The Garden zijn twee projecten gestart die het veilig online delen van data in de keten mogelijk maken. Secure Data Sharing Innovation is een toolkit voor het online veilig delen van data, waarbij de eigenaar de controle houdt over data en oneigenlijk gebruik levenslang tegengegaan wordt. Extended Product Life Cycle Management is gericht op het veilig en effectief uitwisselen van data tussen toeleveranciers in de productie van complexe producten. Met de resultaten worden alle spelers in staat gesteld kostenbesparingen te realiseren en kunnen zij zich positioneren als aantrekkelijke partner voor uitbestedende partijen.