Pieter Edelman
2 September 2008

Sinds 2006 zijn er in Belgie 4200 banen in de technieksector bijgekomen doordat bedrijven een fictieve rente kunnen aftrekken van hun eigen vermogen. Dat concludeert econoom Jozef Konings van de KU Leuven in opdracht van sectororganisatie Agoria. Konings baseert zich op de jaarrekeningen van Belgische en buitenlandse bedrijven. De Nationale Bank onderschrijft de conclusies van Konings niet. Zij becijferde eerder dat de maatregel in totaal 3200 tot 6700 banen zal opleveren, voor de hele economie en pas na vijf jaar.