Alexander Pil
6 April 2010

De Fluke 434/PWR Power Analyzer kan energieverspilling in bedrijfs- en fabrieksgebouwen en in apparatuur en machines opsporen. Het instrument is geschikt voor de analyse van het energieverbruik en van elektrische belastingen en voor het loggen en analyseren van de netspanningskwaliteit volgens EN 50160. De Power Analyzer kan bovendien de voordelen van rendementsverbeteringen aan het licht brengen door energieverbruiksmetingen uit te voeren.

Het instrument meet harmonische vervorming door elektronische belastingen en analyseert betrouwbaarheidsproblemen door spanningsschommelingen te registreren die worden veroorzaakt door het in- en/of uitschakelen van een belasting. De Fluke 434/PWR is een compleet driefase-instrument voor het oplossen van problemen dat vrijwel elke parameter in een voedingssysteem meet: spanning, stroomsterkte, frequentie, vermogen, energieverbruik, cos φ of arbeidsfactor, onbalans, harmonischen en interharmonischen. Het instrument registreert gebeurtenissen zoals spanningsschommelingen, stroomstoringen en snelle spanningsveranderingen op basis van RMS-waarden van een halve cyclus. Twee groepen van vier kanalen meten tegelijkertijd de spanning en stroomsterkte op alle drie de fasen en de nulleider.