Paul van Gerven
16 February 2012

Bètatechnische masterstudenten moeten een jaar extra studiefinanciering krijgen om de ongelijkheid met eenjarige masters op te heffen. Dat bepleit voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink vandaag in het Financieele Dagblad. Liefst ziet zij dat de masterfase voor bètastudenten helemaal met basisbeurs wordt gefinancierd, als ’ultieme aanmoediging‘ om te kiezen voor bètatechniek.

De Tweede Kamer bespreekt deze week een wetsvoorstel om de studiefinanciering in de masterfase af te schaffen. Met ingang van volgend collegejaar zouden masterstudenten een beroep moeten doen op een sociaal leenstelsel. Omdat bètastudies anders dan de meeste andere studies een tweejarige master kennen, zouden bètastudenten een jaar extra moeten lenen. Dat werkt ontmoedigend, vindt Dezentjé Hamming-Bluemink, en dat is schadelijk in een tijd dat er een groot tekort aan bèta‘s op de arbeidsmarkt wordt voorspeld.

Minister Verhagen van EL&I en staatssecretaris Zijlstra van OCW reageerden volgens Scienceguide vooralsnog laconiek op de aantijging van inconsistent beleid. Het zou slechts om een geringe extra bijdrage gaan: 20 euro per maand extra bij terugbetaling van de lening.

De brief van Dezentjé Hamming-Bluemink is ook ondertekend door Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, VNCI, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Kivi Niria, de 3TU-federatie en het interstedelijk studentenoverleg Iso.

Bits&Chips event sponsor registration