14 May 2014

Nu de onderhandelingen tussen kabinet en oppositiepartijen over het sociaal leenstelsel in de eindfase zijn beland, probeert de FME met een laatste lobby-offensief de schade voor bètatechnische studies te beperken. In een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer roept de brancheorganisatie op om technische masterstudenten maximaal een jaar te laten lenen, ook al duurt een technische master in tegenstelling tot de meeste andere masters twee jaar. Onlangs sprak ook ASML zich uit tegen het leenstelsel en kondigde het aan studiebeurzen te gaan verstrekken. Eerder deden NXP (voor elektrotechnici) en Thales (voor vrouwelijke studenten) dat ook al.