Pieter Edelman
2 April 2012

Na een pilot heeft de FME besloten om twee handelsmissies naar Zuid-Korea te organiseren voor het aanhalen van de hightech banden. De ondernemersorgansiatie zegt kansen te zien voor Nederlandse ondernemers op het gebied van slimme mobiliteit, robotica, lucht- en ruimtevaart, medische technologie en duurzame energie. In november wordt een missie georganiseerd rond conventionele en windenergie. In het voorjaar van 2013 komt de hele Nederlandse hightechsector aan bod. De FME wil verder dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en de ambassade nauw gaan samenwerken beter om te gaan met de Koreaanse cultuur en om de juiste ingangen te vinden.