Paul van Gerven
26 November 2010

Technologiekoepel FME gaat lidbedrijven helpen aan goed flexibel personeel. Het initiatief is ingegeven door het uitblijven van hervormingen op de arbeidsmarkt. ’Industriële bedrijven willen kunnen inspelen op conjuncturele schommelingen. Het uitblijven van modernisering van het ontslagrecht en de WW dwingt bedrijven ertoe te kiezen voor meer tijdelijke krachten in plaats van voor vaste mensen. Deze dienst zorgt ervoor dat de kosten worden beperkt‘, zegt FME-voorzitter Jan Kamminga. Zijn organisatie heeft verschillende uitzendbureaus en de Flex Advies Groep aantrokken om het initiatief voor te geven. Op 1 december klinkt het startschot.