Paul van Gerven
10 May 2011

De voormalige Fom-promovendus Süleyman Er gaat nanomaterialen screenen op hun potentie voor nieuwe generaties zonnecellen. Hij krijgt daarvoor van Stichting Fom de Young Energy Scientist-fellowship, waarmee hij drie jaar in het buitenland ervaring op kan doen om zijn loopbaan in Nederland richting te geven. Er gaat grootschalige simulaties draaien om uit molecuulbibliotheken systemen met veelbelovende elektronische en optische eigenschappen te plukken. De miljoenen moleculen die de revue passeren, zouden nooit allemaal in het lab kunnen worden getest.