21 May 2015

Fom-directeur Wim van Saarloos is aangesteld als programmadirecteur bij het NWO om de hervormingen van de onderzoeksfinancierder te gaan leiden. Hij wordt daarbij bijgestaan door het algemeen bestuur van NWO en de voorzitters van de deelgebieden en instituten. Christa Hooijer zal Van Saarloos’ rol bij Fom op interimbasis overnemen om de veranderingen aldaar – Fom moet als NWO-instituut ook op de schop – te begeleiden.

De plannen voor de nieuwe structuur van het NWO werden vorige maand onthuld. Onder meer maatschappelijke relevantie en samenwerking tussen onderzoekers onderling en met het bedrijfsleven zullen de komende jaren speerpunten vormen.