20 December 2016

Fom heeft twee aanvragen gehonoreerd voor het Kiem-HTSM-programma, een nieuw instrument om samenwerking tussen het hightech mkb en publieke onderzoeksinstellingen te stimuleren. Uitverkoren zijn de TUE-spin-off Simbeyond, dat snellere simulatiemethodes voor de ontwikkeling van oleds gaat zoeken, en Innophysics, dat eveneens met de TUE gaat kijken naar de mogelijkheden voor een microplasmaprinter met atoomlaagdepositie. Met ieder project is vijftigduizend euro gemoeid, waarvan de bedrijven twintig procent bijdragen.