Paul van Gerven
22 April 2010

De totale instroom van studenten in bètatechnische universitaire studies is sinds 2000 met 62 procent gestegen. In dezelfde periode is de dalende trend in het hbo ook gekeerd. Ten opzichte van 2002 melden zich heden ten dage 15 procent meer studenten aan voor een hbo-opleiding. Dat concludeert het Platform Bèta Techniek (PBT) op basis van cijfers van het ministerie van OCW.

De stijging is vooral te danken aan de toenemende belangstelling van meisjes voor bètastudies. Ten opzichte van 2000 kozen in het huidige schooljaar 54 procent meer meisjes voor een natuurwetenschappelijke of ingenieursopleiding. Voor jongens is dat percentage 20 procent. Meisjes kiezen echter vaker voor een studie in de medische hoek.

Het PBT vergat erbij te melden dat het aantal universitaire studenten het afgelopen decennium sowieso fors toenam. Cijfers hierover het huidige schooljaar geeft het platform niet, maar vorig jaar kwam die stijging uit op 46 procent. De stijging hbo-breed was vorig jaar 0,6 procent.