Pieter Edelman
16 July 2018

De Nederlanse fotonicasector zoekt zijn heil in samenwerking om de grote marktkansen de komende jaren te benutten. Er moeten zes toepassingsgerichte clusters worden opgericht. Daarnaast moeten twee bestaande samenwerkingsverbanden, het Dutch Optics Centre en Photondelta, dienst gaan doen als technologieclusters. Dat staat in de Nationale Fotonica Agenda, die afgelopen vrijdag is overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. Voor de plannen is zestig miljoen euro aan publiek en privaat geld per jaar begroot.

De agenda werd opgesteld door koepelorganisaties Photondelta en PhotonicsNL en door het Dutch Optics Centre van TNO en de TU Delft. Voor de wereldwijde fotonicamarkt wordt de komende vijf jaar een groei van veertig procent voorzien. Nederland loopt voorop in deze sector, bijna driehonderd bedrijven houden zich bezig met het onderwerp, het merendeel mkb’ers. Door in te zetten op samenwerking, kan Nederland zich internationaal als een samenhangende regio presenteren.

De zes toepassingsgebieden zijn medische technologie, de maakindustrie, de halfgeleiderindustrie, datacommunicatie, agrifood, en milieumonitoring en energie. Op elk van die gebieden moeten er applicatielabs komen waarin publieke instellingen en private spelers nieuwe toepassingen uitwerken. Daarnaast worden er ‘trekkers’ aangewezen, spelers die zowel op de toepassing als in de fotonicawereld erkend worden en die de verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen.

Fotonicamarkt
De Nederlandse fotonicasector ziet groeikansen op zes toepassingsgebieden.