Pieter Edelman
2 January 2006

Voormalig UT-voorzitter Frans van Vught denkt dat de drie technische universiteiten in Nederland meer kans maken op Europees geld als ze fuseren. Van Vught is lid van de Group of Societal Policy Advisors, de directe raadgevers van José Barroso. Hij denkt dat drie TU‘s met één college van bestuur en één raad van toezicht aanzienlijk meer onderzoeksgeld uit Brussel kunnen halen. ’Voor de drie TU‘s liggen er enorme kansen, maar alleen als ze gezamenlijk optrekken. In fusieverband dus, zeg ik nadrukkelijk. Een federatie gaat niet ver genoeg‘, aldus Van Vught in Cursor, het nieuwsblad van de TU Eindhoven.

Van Vught staat zelf aan de wieg van de 3TU-federatie, die in 2007 van start moet gaan met de oprichting van vijf Centers of Excellence. De regering heeft daarvoor maximaal vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld. Veel te weinig, volgens Van Vught: ’Dat bedrag staat niet in verhouding tot de tien miljard die Nederland per jaar in de kenniseconomie moet pompen om nog iets van de Lissabon-doelstellingen te halen‘. Hij denkt dat een verenigde Nederlandse TU een belangrijke rol kan spelen bij het European Institute of Technology, dat streeft om een vergelijkbare positie in te nemen als het MIT in de VS.

In november ontstond er nog opschudding in de academische wereld over een al te hechte samenwerking. De besturen van de instellingen stellen momenteel een leerstoelplan op voor elektrotechniek en mogelijk ook andere disciplines. De decanen maken zich zorgen over het opheffen van leerstoelen. ’Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, want dit lijkt meer op fuseren dan op in federatief verband samenwerken. Een faculteit kan zo nog maar moeilijk eigen sterktes opbouwen‘, liet TUE-rector Biomedische Technologie Hans van Duijn weten. Jan Blom, decaan Elektrotechniek pleitte zelfs voor het stopzetten van de samenwerking. Rector magnificus van de TU Delft Jacob Fokkema ontkent echter ten stelligste dat het opheffen van leerstoelen aan de orde is.