Paul van Gerven
5 November 2008

Het Fraunhofer-instituut voor informatie- en dataverwerking (IITB) heeft in samenwerking met de Universiteit Karlsruhe een systeem ontwikkeld om de beweging van auto‘s op elkaar af te stemmen in noodsituaties. De Duitsers denken bijvoorbeeld aan een plotselinge obstructie van de rijstrook, terwijl er geen uitwijkmogelijkheden zijn omdat er ook op de aangrenzende rijbaan een auto rijdt. Een andere mogelijkheid is een kind dat de weg op rent.

Fraunhofer_antibots
De auto‘s met het antibotssysteem van het Fraunhofer IITB hebben nu nog externe sensoren.

Het antibotssysteem leunt op een combinatie van sensoren, zowel camera‘s, gps als radar, een communicatiesysteem en realtime software. Auto‘s die binnen elkaars bereik zijn, vormen een ad hoc groep, die voortdurend van samenstelling verandert. Alle groepsleden wisselen snelheid en richting uit, maar één lid neemt een coördinerende rol op zich. Indien een noodscenario zich aandient, geeft hij bevelen door om het voorval met een sisser te laten aflopen.

Althans, dat is de bedoeling, want aan het vermogen om gevaren te herkennen, wordt nog hard gewerkt. Het is dan de bedoeling dat ’ondergeschikte‘ auto‘s de bevelen automatisch uitvoeren – bestuurders zelf hoeven niets te doen.