Nieke Roos
24 April 2017

Na 22 jaar heeft Bert Elberse de leiding van Fysicon overgedragen aan zijn oudste dochter Linda. Hij blijft als bestuursvoorzitter nauw betrokken bij de Osse specialist in medische beeld- en dataverwerking op het gebied van hart- en vaatziekten. In zijn dagelijkse werk gaat hij zich meer focussen op researchprojecten. Linda Elberse houdt haar oude functie van aanspreekpunt voor de businessunit DataLinq Cardiac Rhythm Management aan tot het bedrijf daar een opvolger voor haar heeft gevonden.