Paul van Gerven
11 February 2008

Wat hebben de opening van het Fiftytwodegrees-gebouw en een lezing van NXP-bestuurder Fred van Roosmalen op het Medea+-forum in Boedapest met elkaar gemeen? Het zijn beide tekenen aan de wand dat NXP sterk overweegt in de medische technologie te stappen.

Bij de feestelijke opening van het Fiftytwodegrees-gebouw in november viel opvallend vaak de term ’gezondheidszorg‘, ’lifetech‘ of iets dergelijks. Opmerkelijk, zo in de achtertuin van NXP, dat historisch toch weinig van doen heeft met de medische sector. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, suggereerde directeur Fred Rausch van NXP Nederland voorzichtig in een korte lezing. ’Wij willen de kans aangrijpen om de sterktes van de regio uit te diepen en onze banden met de lokale commercie en onderzoekscentra verstevigen‘, zei hij.

De sterkte van Oost-Nederland waar Rausch op doelt, is de gezondheidszorg. Of de dichtheid van instellingen die ’iets medisch‘ doen in deze regio nu echt significant hoger dan elders blijft de vraag, maar er valt wel wat voor te zeggen.  Nijmegen heeft een universiteit met daaraan gelieerd een groot academisch ziekenhuis dat veel onderzoek doet. Even verderop in Twente is medische technologie ook een speerpunt geworden. In de Deloitte Technology Fast 50-ranglijst staan vier snelgroeiende bedrijven uit Oost-Nederland die zich op het gebied van gezondheidzorg begeven, namelijk Fortes Solutions, Micronit Microfluidics, Life-Sciences Group en XSens. Reden voor het ministerie van Economische Zaken om in het subsidieprogramma Pieken in de Delta Oost-Nederland met gezondheidszorg te verdisconteren.

De regionale spelers in de healthsector zijn een drietal jaren geleden begonnen zich te verenigen in het Health Valley-project. Dat was op initiatief van ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV), innovatieadviseur Syntens en de Radboud Universiteit Nijmegen samen met het Radboud-ziekenhuis. ’Health Valley heeft primair de rol van een soort makelaar‘, vertelt Remco Hoogendijk, senior projectmanager bij Oost NV. Van daaruit trekt hij ook het E-Health-gebied van Health Valley. Een man dus met twee visitekaartjes, al liggen zijn werkzaamheden wel in elkaars verlengde.

’We brengen in kaart welke complementaire activiteiten er in de buurt zitten en hoe we die aan elkaar kunnen koppelen. Echte matchmaking dus. Medische technologie en gezondheidszorg zijn duurzame branches met veel groeipotentieel en het is dus de moeite waard dit speerpunt van de regio verder te ontwikkelen‘, aldus Hoogendijk. Daarnaast doet Health Valley aan fondsenwerving en imagebuilding van de regio. Het gaat niet alleen om technologie, benadrukt Hoogendijk. ’Ook de organisatie van de gezondheidszorg en de financiële structuur moet op de schop. De doorvoer van technologische innovaties gaan vaak gepaard met een verandering in werkwijze die een organisatie moet kunnen dragen. Health Valley helpt de wereld zich daarop voor te bereiden.‘

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.

Health Valley heeft de laatste strubbelingen van de oprichting achter de rug. ’Het samenbrengen van zo‘n groot aantal spelers (tegen de veertig, PvG) brengt wat bureaucratie met zich mee. Dat is niet ongewoon. Kwesties als wie er in het bestuur gaat, wie voor welke kosten opdraait, dat soort dingen. Nu is het zaak om de juiste bedrijven bij elkaar aan tafel te krijgen.‘ Inmiddels zijn er een aantal projecten op poten gezet, zoals het Smartmix-project Braingain voor computer-herseninteractie (zie Bits&Chips 18, 2007), Hyphen ID voor de ontwikkeling van analytisch medisch instrumentarium en Healthbridge om de afstand tussen huisartsen en specialisten te verkleinen met ICT-hulpmiddelen.

Verankeren

Terug naar NXP en Fred Rausch. Zijn bedrijf is nauw betrokken bij het Fiftytwodegrees-project, dat het open-innovatiemodel hoog in het vaandel heeft staan. Het is ook lid van Health Valley. Mag daaruit geconcludeerd worden dat NXP zich op een nieuwe markt wil begeven? Naast de uitgestoken hand van Rausch naar de regio, zei hij ook nog iets concreters: ’Gezondheidszorg is geen kernactiviteit van NXP Nijmegen. Dat kan het wel worden‘, aldus Rausch.

Johan Kluitmans, verantwoordelijk voor de sitestrategie en businessdevelopment van NXP Nijmegen, beaamt dat NXP de mogelijkheden onderzoekt om in de gezondheidszorg actief te worden. ’Op de NXP-website zal je het onderwerp niet terugvinden. Dus nee, NXP is niet specifiek bezig met healthcare. Maar we onderzoeken wél de mogelijkheden om onze technologie in te zetten in de medische wereld.‘ De Eindhovenaren kunnen zich zodoende bij hun leest houden maar toch een beetje van een nieuw bordje snoepen. Dat maakt de strategische keuze net even wat minder eng.

Je kan er donder op zeggen dat er binnen NXP meerdere kampen te vinden zijn. De sceptici zullen hameren op traditionele sterktes van NXP, zoals RF- en powerchips, en zullen wijzen op de enorme investeringen die de overschakeling eist. De nieuwe eigenaren van Philips Semiconductors zijn waarschijnlijk gevoelig voor dat argument – dergelijke fondsen staan niet bekend om hun engelengeduld als het aankomt het terugverdienen van de investering.

De voorstanders zijn ongetwijfeld te vinden in het More than Moore-kamp. Bestuurders als Theo Claassen en Fred van Roosmalen maken er geen geheim van dat zij strategische kansen zien in het combineren en integreren van bestaande chiptechnologie. Van Roosmalen stak op het Medea+ Forum afgelopen maand in Boedapest een gloedvol More-than-Moore-betoog af. Hij had een sterk argument: hergebruik van fabs.

De investeringen voor traditionele miniaturisatie rijzen de pan uit. Marktonderzoeker Gartner schat bijvoorbeeld de kosten voor de procesontwikkeling van het 32-nanometerknooppunt op ruim 2 miljard euro. Een fab om die chips te maken kost rustig een veelvoud. NXP kan dat niet ophoesten. De productie van More than Moore-chips daarentegen kan het leven van de ’verouderde‘ Europese fabs aanzienlijk verlengen.

Nxp_doktertje

De gezondheidszorg is een typisch More than Moore-domein. Hoewel de integratie van sensoren, actuatoren en Mems-snufjes in procestechnologie en de realisatie van labs-on-chips nog flinke researchinspanningen vragen, zijn de resulterende minisysteempjes veelbelovend. En, zoals Johan Kluitmans zei, heeft NXP al technologie in huis die goed van pas komt in medische hoek. Denk maar aan Near Field Communication (NFC) of Bluetooth, die gegevens van een hartmonitor zouden kunnen doorstralen. Waarschijnlijk sluiten dergelijke chips naadloos aan bij de activiteiten van OEM‘s als Philips, die zich ook al gestort heeft op de ’21ste eeuw van de life sciences‘ (de woorden zijn van ST-topman Alessandro Cremonesi).

Welke kant de balans op zal slaan is nog een kwestie van speculatie. De vraag is of NXP Fiftytwodegrees en aanverwante open-innovatieprojecten als Club52, de Noviotech-campus, het Open Center for Business Innovation een trein is vertrokken die niet meer te stoppen is. Als het aan Johan Kluitmans ligt wel. ’Ik zou het goed vinden als er een open campus in Nijmegen komt naar het voorbeeld van die in Eindhoven. Het is een uitstekende manier om een internationaal opererend bedrijf te verankeren in de regio.‘