Nieke Roos
16 November 2011

Innovatie in de Brabantse hightechindustrie komt maar moeilijk van de grond omdat het ontbreekt aan een goede samenwerkingsstrategie. Dat betoogt althans hoogleraar Technology Management and Entrepreneurship Carla Koen in haar inaugurele rede, die zij op 18 november uitspreekt aan de Universiteit van Tilburg. Ze heeft een eenvoudig model ontwikkeld dat managers kan helpen het samenwerkingsproces te optimaliseren ten behoeve van innovatie.

Hoogtechnologische bedrijven werken noodgedwongen steeds meer samen om te innoveren, maar de meeste slagen er onvoldoende in om zo waarde te genereren, aldus Koen. Managers voeren hiervoor diverse redenen aan, waaronder niet nagekomen afspraken, uiteenlopende belangen, spanningen door vertraagde resultaten en onderschatting van de commercialiseringsfase. Dit zijn echter slechts symptomen, stelt de hoogleraar, waarvan de oorzaak nauwelijks wordt aangepakt. Haar onderzoek onder Brabantse bedrijven toont aan dat de echte uitdaging ligt in de definitie van een samenwerkingsstrategie die beantwoordt aan de te behalen doelstellingen.

Als de drie belangrijkste strategische samenwerkingsdoelstellingen noemt Koen bescherming, toevoeging en ontwikkeling van een positie. Samenwerkingsrelaties kenmerken zich volgens haar door een levenscyclus van vier fases: de noodzaak voor samenwerking identificeren, geschikte partners zoeken, de relatie formaliseren en deze vervolgens implementeren. Het negeren van een fase resulteert in problemen naderhand in de samenwerkingsrelatie. Koens model legt een verband tussen de drie samenwerkingsdoelstellingen, de vier fases en de organisatiestructuren en principes die voortvloeien uit individuele doelstellingen van bedrijven.