Nieke Roos
26 May 2011

De Nederlandse maakindustrie kan de komende twintig jaar één procent sneller groeien dan de afgelopen twintig jaar, maar dan moeten we wel enkele knelpunten wegnemen. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING in het rapport ’My industry 2030‘, dat topman Jan Hommen vandaag op de High Tech Campus presenteert aan onder meer minister Verhagen van ELI. Belangrijkste knelpunt is een gebrek aan investeringen in R&D. Europees gezien en wereldwijd presteert Nederland op dat gebied beneden gemiddeld. Met name het bedrijfsleven zou volgens ING meer moeten uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook roept het rapport op tot meer samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en tussen deze instellingen en de industrie. Vooral het mkb kan daar nog veel verbeteren.