Paul van Gerven
31 March 2017

In de internationale strijd om talent houdt de Nederlandse wetenschap stand, concludeert het Rathenau Instituut. Nederlandse wetenschappers behoren weliswaar tot de meest mobiele ter wereld, maar ongeveer evenveel buitenlandse onderzoekers komen naar ons land. Zij leveren, gemeten aan de hand van citatiescores, even goed onderzoek af. Er is daarom geen sprake van een braindrain, stelt het Rathenau, maar ook niet van een brain gain.

De studie is op systeemniveau, maar de cijfers laten zien dat de bètadisciplines het meest internationaal zijn ingesteld. Afgaande op het Globsci-project van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research is de in- en uitstroom in Nederland in balans: er werken evenveel Nederlandse bètawetenschappers in het buitenland als er buitenlandse collega’s in Nederland werken.