Paul van Gerven
7 March 2012

Minister Verhagen (EL&I) slaagt er niet in zijn innovatiebeleid volledig op fiscale leest te schoeien. Volgens een goed ingelichte bron in Den Haag zal hij begin volgende maand bij de ondertekening van de innovatiecontracten bekendmaken dat een deel van het innovatiebudget dat naar het ministerie van Financiën zou verhuizen, toch bij EL&I blijft. Dat nog onbekende bedrag wordt dus niet via de belastingen, maar op een andere manier in het innovatiesysteem gepompt. Toch nog subsidie dus, al zal er waarschijnlijk een ander etiket op worden geplakt.

Het kabinet Rutte-Verhagen wilde radicaal breken met subsidies voor commercieel speurwerk. Voortaan zou de overheid zich uitsluitend met generieke belastingmaatregelen agnostisch opstellen. Ook niet-universitaire publieke kennisinstellingen moesten zich aan de tucht van de markt onderwerpen door aanzienlijk meer financiering bij private partijen op te halen, of te verdwijnen. Ook deze ’inkoop‘ van onderzoek door bedrijven zou fiscaal worden gestimuleerd.

Naar nu blijkt, pakt deze RDA+-regeling toch te ingewikkeld uit en is het makkelijker om EL&I weer een deel van het geld te laten uitdelen. Eerder moest minister Verhagen ook zich al over zijn aversie tegen subsidie zetten en geld vrijmaken om bij Europese onderzoeksprojecten te kunnen . Nederlandse bedrijven zouden anders geen toegang krijgen tot deze behoorlijk omvangrijke potjes.