Pieter Edelman
5 September 2014

Imecs afdeling bij de universiteit van Gent heeft zich aangesloten bij het Spirit-project voor de ontwikkeling van een fotonische programmeerbare zendontvanger. Imec maakte al deel uit van het FP7-project, dat vorig jaar van start ging en de duur heeft van drie jaar. Naast Imec nemen Duitse, Italiaanse en Griekse partners deel.

De Gentse groep gaat zich bezighouden met de samenwerking tussen de elektronische circuits en de uit indiumfosfide vervaardigde fotonische modulatoren. Het team wil de signaalverwerking, mixed-signal circuits, parasitaire elementen, interconnects en elektro-optische componentparameters tussen de twee componenten op elkaar afstemmen. Daarbij gebruikt het de technologieën die tot nu toe in het Spirit-project zijn ontwikkeld.

Uiteindelijk wil het consortium alles integreren op siliciumplatform. Ook daar gaat de Gentse afdeling zich mee bezighouden; de groep wil nieuwe technieken ontwikkelen om de indiumfosfide, CMOS- en silicium-fotonicacomponenten optisch en elektrisch met elkaar te verbinden. Met name manieren waarbij er geen nauwkeurige uitlijning van de componenten nodig is, verdienen daarbij de voorkeur, omdat dit de kosten aanzienlijk opdrijft.