Pieter Edelman
13 September 2016

Het MIT en Georgia Tech hebben samen een systeem ontwikkeld dat tekst in een gesloten boek kan lezen. Althans, de eerste negen pagina’s, en alleen wanneer er slechts een letter op elke bladzijde staat, maar het is een begin. De onderzoekers gebruiken hiervoor terahertzgolven, die tussen licht en microgolven in zitten.

Deze golven dringen goed door in allerlei zachte materialen en reflecteren gedeeltelijk op de overgang tussen lucht en papier. Aan de hand van de aankomsttijd van een reflectie is elke pagina apart af te beelden. En doordat drukinkt een ander absorptiespectrum heeft dan papier, is de tekst in principe te achterhalen.

Het probleem is echter dat letters op bovenliggende pagina’s een schaduw werpen op het beeld. Daarnaast is er veel ruis, onder meer omdat de signalen heen en weer tussen luchtlagen in het boek. Om toch de het signaal uit de meetresultaten te filteren, ontwikkelden de onderzoekers een statistische methode die per beeldpunt bepaalt of het tot een letter behoort of niet. Vervolgens wordt getracht om de letters te achterhalen met beeldherkenningstechnieken.

Dat werkte tot negen pagina’s. Daarna werd het signaal te zwak om het nog uit de ruis te kunnen filteren. De onderzoekers denken echter dat dat probleem op den duur oplosbaar is. Het onderzoek naar terahertzdetectoren is namelijk nog relatief jong en en zowel stralingsbronnen als -sensoren zijn nog volop in ontwikkeling.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

http://www.nature.com/articles/ncomms12665 > Terahertz time-gated spectral imaging for content extraction through layered structures (open access)