Nieke Roos
26 April 2018

In het eerste kwartaal heeft ICT Group een omzet geboekt van 28,7 miljoen euro. Dat is twaalf procent meer dan in dezelfde periode van 2017. Organisch, exclusief de acquisities High Tech Solutions en Nedmobiel, namen de inkomsten toe met zes procent.

ICT

ICT Nederland presteerde over het algemeen goed, met een goed productiviteitsniveau. Dat gold alleen niet voor de Healthcare-unit, die een groot project zag aflopen in 2017. Strypes Bulgarije deed het wat minder dan twaalf maanden geleden, onder meer door een licht gedaalde productiviteit. Bij Raster zijn geen grote nieuwe projecten binnengekomen, wat eveneens resulteerde in achterblijvende resultaten.