Nieke Roos
22 February 2018

Neways heeft het afgelopen jaar een omzet geboekt van 438,7 miljoen euro. Dat is bijna twaalf procent meer dan in 2016. De nettowinst groeide met twee procent naar 9,9 miljoen. Dit resultaat valt wat tegen doordat de grote drukte in vooral de tweede helft van het jaar leidde tot een tijdelijk lagere operationele en procesmatige efficiëntie, onder meer door de inzet van meer flexwerkers. Het orderboek van de ems-specialist uit Son bevatte ultimo december voor 263,6 miljoen euro aan opdrachten, 21 procent meer dan eind 2016. Grootste aanjager is de halfgeleidersector.

Neways_smd lijn

In het industriële segment bleef de omzet stabiel op 143 miljoen euro. De inkomsten uit de semicon namen met 44 procent toe tot 105 miljoen. Daarmee is deze industrie nu Neways’ een na grootste afzetmarkt. Automotive, de nummer twee van 2016, groeide ‘slechts’ zes procent, tot 103 miljoen euro. De medische omzet daalde verder, met een kleine twee procent naar 55 miljoen. De defensiesector bracht 15 miljoen in het laatje, een stijging van 25 procent jaar op jaar.

‘2017 was in alle opzichten een druk en bewogen jaar waarin de lat hoger lag dan vorig jaar’, vat Neways-ceo Huub van der Vrande de ontwikkelingen samen. ‘Onze omzet groeide sterker dan verwacht. Deze snelle groei heeft, samen met de grotere omvang en complexiteit van projecten, echter wel een wissel getrokken op de organisatie. Dit jaar zullen we het logistieke proces verder moeten verbeteren om efficiënt te kunnen blijven werken, zeker met oog op krapte op de markt voor componenten waar we dit jaar zeker rekening mee moeten houden.’