Paul van Gerven
10 October 2013

Grafeen behoudt zijn aantrekkelijke elektrische eigenschappen als het op silicium zit vastgeplakt. Dat schrijven onderzoekers van het Helmholtz Zentrum Berlin in Applied Physics Letters. Zij lieten grafeen op een stuk koperfolie groeien, plakten dat op een glazen substraat en legden er vervolgens een dunne film van silicium op, zowel amorf als polykristallijn. In beide gevallen wezen metingen uit dat het grafeen elektrisch gezien ’intact blijft‘, met een geleidbaarheid die zo‘n dertig keer groter is dan van bijvoorbeeld zinkoxide. Dankzij deze eigenschappen zou grafeen in principe als alternatief voor indiumtinoxide (Ito) kunnen dienen in touchscreens en zonnecellen, al is het nog lastig om goede elektrische contacten voor grafeen te maken.

grafeen_onder_silicium