Paul van Gerven
8 February 2010

Lichtgevend behang geheel van koolstofverbindingen, dat is wat Zweedse en Amerikaanse onderzoekers voor ogen hebben. Zij fabriceerden een volledig printbare variant op een Oled, een light-emitting elektrochemical cell (LEC), met grafeen als transparante elektrode. Het gebruikelijke indiumtinoxide lieten zij dus achterwege en gezien de toenemende onbalans tussen vraag naar en aanbod van indium en de moeilijkheden om het metaal in combinatie met plastic te verwerken, is dat geen slecht idee. Andere Ito-alternatieven in ontwikkeling zijn bijvoorbeeld geleidende polymeren (zoals Pedot) en koolstofnanobuizen. Het grafeen is net als de andere LEC-componenten op te brengen vanuit een vloeistof.