Pieter Edelman
11 June 2008

Green Hills‘ ontwikkeltools ondersteunen de Virtex-5-FPGA‘s met ingebedde PowerPC 440 van Xilinx. Daaronder vallen zijn Integrity-RTos, de C/C++-compiler voor PowerPC, de Multi-IDE, het virtuele-prototypingplatform, de statische analyzer Doublecheck en de snelle hardwaredebugprobes. Green Hills brengt ook een Integrity-board support package uit voor ontwikkelbordjes met Virtex-5-FPGA‘s. Daarmee wordt het eenvoudig om Integrity-gebaseerde applicaties te ontwikkelen via de Xilinx Platform Studio-gereedschapskist.