Paul van Gerven
30 September 2016

Zuidoost-Brabant groeit volgend jaar met 1,8 procent, verwacht ING Economisch Bureau. Daarmee is de regio een van de snelst groeiende in Nederland, maar het betekent desalniettemin een stap terug ten opzichte van het lopende jaar. ING raamt de regionale groei in 2016 namelijk op 2,6 procent. De vertraging is grotendeels het gevolg van internationale onzekerheden, zoals de Brexit en verzwakte groei in China.

De bank stelt verder dat de innovatiekracht van Brabant de komende tien jaar op de proef gesteld gaat worden. De industrie zal zich belangrijke nieuwe technologieën eigen moeten maken, zoals big data, alternatieve energie en het iot. Met het oog op de arbeidsmarktontwikkelingen is niet dat eenvoudig. ‘Snelle economische veranderingen en de vergrijzing is het behouden en aantrekken van jongeren en kenniswerkers een absolute noodzaak’, aldus het rappport.