Nieke Roos
7 January 2015

Zonder nieuwe openbare laadpalen stagneert de groei van elektrisch rijden in Nederland, waarschuwt Natuur & Milieu. De organisatie luidt de noodklok naar aanleiding van eigen onderzoek waaruit blijkt dat gemeenten geen geld hebben voor laadpunten maar daar wel veel aanvragen voor krijgen. Ongeveer driekwart van de Nederlanders heeft thuis geen eigen parkeerplek en is voor een elektrische auto dus aangewezen op openbare laadpalen. Bij de voorspelde groei van elektrisch rijden de komende drie jaar zijn er daarvan zo’n dertigduizend nodig, heeft Natuur & Milieu berekend, een totale investering van negentig miljoen euro.

‘Snel ingrijpen is noodzakelijk, want nu staan we stil’, stelt Natuur & Milieu. ‘De laatste tweeënhalf jaar, na de aanvraagstop van stichting E-Laad, zijn vele financieringsvarianten besproken. Het Rijk, gemeenten en bedrijven wijzen naar elkaar voor een oplossing, met als resultaat dat er nog steeds geen oplossing is. Bijna alle openbare laadpalen die de afgelopen twee jaar zijn geplaatst, zijn betaald door een klein aantal, vooral grote gemeenten.’

Al twee jaar ligt er bij Economische Zaken 5,7 miljoen euro klaar voor publieke laadpalen. ‘Hiermee kunnen de gemeenten, samen met de markt, voorlopig overal in Nederland openbare laadinfrastructuur realiseren tegen een acceptabel laadtarief’, stelt Natuur & Milieu. Een evaluatie in 2016 moet uitwijzen of de markt op eigen benen kan staan. De rijksbijdrage is volgens Natuur & Milieu eveneens voldoende om lopende trajecten voor laadpalen in grote steden en regio’s af te ronden. ‘Een eenvoudige regeling waar alle gemeenten een beroep op kunnen doen, dat is nu de beste en snelste oplossing’, meent de organisatie.

De groei van elektrische auto’s in Nederland zet flink door, ook met minder belastingvoordeel. Het afgelopen jaar zijn er zeventienhonderd volledig elektrische en bijna elfduizend hybride auto’s bij gekomen, blijkt uit cijfers van de RDW. Doelstelling van de Nederlandse overheid is een stijging van het aantal elektrische auto’s tot tweehonderdduizend in 2020 en tot een miljoen in 2025. Als er niet substantieel meer laadpalen komen, gaan we dat nooit halen, aldus Natuur & Milieu.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!