Pieter Edelman
24 September 2018

Livassured, een startup uit Leiden, heeft geld opgehaald voor de ontwikkeling van zijn sensorsysteem dat alarm slaat bij een zware nachtelijke epilepsie-aanval. Deze Nightwatch wordt met een band om de bovenarm gedragen en analyseert hartslag en bewegingen van de drager. Het geld, bijeengebracht door Holland Venture, Oost NL en het Health Innovations Fund, moet verdere ontwikkeling en internationale uitrol mogelijk maken.

De meeste epileptische aanvallen doen zich ’s nachts voor en worden daarom vaak niet opgemerkt. Ze kunnen soms echter zo ernstig zijn dat ze medische complicaties veroorzaken. In 2011 ging daarom een onderzoeksprogramma van start met onder meer de TU Eindhoven, het UMC Utrecht, de in epilepsie gespecialiseerde instellingen Sein en Kempenhaeghe en het Epilepsiefonds, naar sensorgebaseerde detectie van deze aanvallen. Dat leidde twee jaar later tot de oprichting van het Livassured.

Livassured_Nightwatch

Ondertussen is de aanpak uitgebreid getest bij Sein en Kempenhaeghe. Daaruit blijkt dat negen op de tien klinisch urgente aanvallen op tijd gedetecteerd worden. Door tijdig ingrijpen kan voorkomen worden dat de aanval leidt tot meer schade, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Voor Holland Venture, een participatiemaatschappij die zich richt op zorg en technologie, is het de eerste investering uit haar nieuwe Zorg Innovatie Fonds II. Dit nieuwe fonds heeft een omvang van 14 miljoen euro.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .