Pieter Edelman
24 October 2016

De Rijksuniversiteit Groningen bundelt zijn toepassingsgerichte onderwijs en onderzoek in het nieuwe Groningen Engineering Center (GEC). Daarmee wil de universiteit duidelijker naar buiten treden met zijn ingenieursopleidingen en praktijkgerichte onderzoek. Volgens de RUG zijn haar eningeering-activiteiten niet genoeg bekend bij externe partijen.

De RUG is al decennia de enige algemene universiteit in Nederland met opleidingen die de ingenieurstitel opleveren. Het GEC moet al het technisch onderzoek bundelen. Het instituut bestrijkt onder meer informatica, technische wis- en natuurkunde, chemische en biochemische, industriële en mechanische engineering, en biomedische ingenieurswetenschappen vanuit het UMCG. Verder maken biologen, farmaceutische wetenschappers, bedrijfskundigen, economen en sociaal wetenschappers deel uit van het GEC.

Het college van bestuur ondersteunt het centrum met financiering voor zes nieuwe onderzoekers met elk een promovendus. Daarnaast komt er extra ondersteunend personeel. Het GEC zal twee nieuwe masteropleidingen gaan verzorgen. Samen met SRON Ruimteonderzoek, Astron, het protonentherapiecentrum van het UMCG en KVI-Cart wordt een opleiding Mechanical Engineering/Advanced Instrumentation in de stijgers gezet, en in samenwerking met de Universiteit Twente komt een opleiding Systems & Control.