Paul van Gerven
10 July 2017

Nuon gaat bij wijze van proef Noors waterstof in plaats van aardgas verbranden in een Groningse elektriciteitscentrale. Het is de bedoeling dat in 2023 één van drie turbines van de Magnum-centrale in Eemshaven alleen nog waterdamp uitstoot. Koolstofdioxide is een stap eerder al vrijgekomen bij de productie van waterstof uit aardgas, maar dat wordt ondergronds voor de Noorse kust opgeslagen.

Op langere termijn hoopt Nuon de koolstofdioxide helemaal uit te bannen en volledig duurzaam geproduceerd waterstof te gebruiken. Omdat de opslag van dit gas onpraktisch en duur is, onderzoekt het bedrijf ammoniak als tijdelijk ‘opslagmedium’ voor waterstof. Het ammoniak wordt met behulp van zon- en windenergie gesynthetiseerd en als vloeistof opgeslagen. Voor gebruik in de centrale moet het eerst weer worden omgezet in waterstof en onschuldig stikstof.

Deze werkwijze werkt tevens als een ‘megabatterij’ die tijdelijke stroomoverschotten of -tekorten kan opvangen. Naarmate meer zon- en windenergie wordt geïntegreerd in het elektriciteitsnet, zal daar steeds meer behoefte aan zijn.