Nieke Roos
30 June 2006

De fabrikanten Motorola, NEC, Panasonic en Samsung gaan samen met de operators NTT Docomo en Vodafone een open, Linux-gebaseerd softwareplatform ontwikkelen voor mobiele apparaten. De bedrijven willen een wereldwijde standaard realiseren om versnippering van de Linux-markt voor zaktelefoons tegen te gaan. Ook zou het initiatief moeten leiden tot grotere functionele flexibiliteit, lagere ontwikkelkosten en een rijker ecosysteem voor mobieltjes die gebruikmaken van het open-source OS.

0663016264000
Motorola, NEC, NTT Docomo, Panasonic, Samsung en Vodafone vormen een onafhankelijke stichting om een open Linux-platform voor mobieltjes te ontwikkelen.

Om hun inspanningen in goede banen te leiden, willen de bedrijven een onafhankelijke stichting vormen. Deze krijgt als taak het opzetten en beheren van een transparant proces waarmee leden kunnen bijdragen aan de bouw van het platform. Daarnaast moet zij de coördinatie gaan verzorgen met bestaande industriële organisaties en een ecosysteem voor ontwikkelaars realiseren. Ook zal de stichting de marketing voor haar rekening nemen en alle geïnteresseerde partijen bij elkaar proberen te brengen, van apparaat- en chipfabrikanten tot softwareleveranciers en –integrators.

Uiteindelijk moet er een open Linux-implementatie komen, inclusief een API-specificatie, een architectuur en referentie-implementaties van de basis, de bovenliggende componenten en de bijbehorende gereedschappen. Verder staat er een testsuite op het programma waarmee is na te gaan of een product voldoet aan de platformvoorschriften. Als oprichtende leden van de stichting zullen de initiatiefnemers de eerste referentieversie van de software voor hun rekening nemen.

De groep van Motorola, NEC, NTT Docomo, Panasonic, Samsung en Vodafone is niet de eerste die Linux wil standaardiseren voor de mobiele telefoon. Eerder startte een gezelschap met onder meer Arm, Cellon, Esmertec, France Telecom, FSMLabs, Jaluna en Palmsource het Linux Phone Standards (Lips) Forum, dat er een zelfde doelstelling op nahoudt. Montavista doet hier ook aan mee, maar heeft daarnaast het eigen Mobilinux-ecosysteem, dat nota bene is terug te vinden in toestellen van Motorola, NEC en Panasonic. Een ander vergelijkbaar project is het Mobile Linux Initiative van OSDL (met onder meer Fujitsu, Intel, Siemens, Trolltech, Wind River en weer Montavista, Motorola, NEC en Palmsource).

BCe24 save the date