Pieter Edelman
27 September 2018

Vandaag wordt het Ruisdael Observatorium afgetrapt, een grootschalig initiatief om de hele Nederlandse atmosfeer van een meter onder de grond tot twaalf kilometer hoogte fijnmazig te bemonsteren en te simuleren. Bestaande en nieuwe observatienetwerken en -systemen moeten samen data gaan leveren over temperatuur, wind, luchtvochtigheid, broeikasgassen en andere parameters. Die gegevens moeten op den duur realtime verwerkt worden in atmosfeermodellen.

Schema ruisdael

Het Ruisdael Obeservatorium (vernoemd naar de 17-eeuwse schilder Jacob van Ruisdael, die bekendstaat om zijn wolkenluchten) is een project van TNO, de universiteiten van Delft, Groningen, Utrecht, Wageningen en de UvA, het KNMI en het RIVM. Het wordt uitgebouwd vanuit het bestaande Cesar-meetstation van het KNMI op het Zuid-Hollandse platteland. Deze geavanceerde faciliteit krijgt een broertje in de stedelijke omgeving van de Randstad. Daarnaast worden er door heel Nederland vaste en mobiele sensoren uitgerold om de atmosfeer in kaart te brengen. Een nieuwe rekenfaciliteit moet alle data vervolgens met elkaar gaan integreren.