Pieter Edelman
13 December 2016

Het Kennispark Twente heeft afgelopen vrijdag het startschot gegeven van een vernieuwingstraject waar in totaal rond de honderd miljoen euro gemoeid is, bijeengebracht door bedrijven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Onder meer de beoogde Innovatiecampus van Demcon is hier onderdeel van; het bedrijf gaat zich met vijf andere ondernemers uit de regio vestigen op een deel van het Kennispark dat ‘beeldbepalend’ wordt heringericht. Ook andere bedrijven werken aan uitbreidingsplannen. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe woon-werkconcepten voor startende ondernemers, uitbreidingen op de UT-campus en wordt verbinding tussen het treinstation Kennispark (voorheen Drienerlo) en de universiteit opgefleurd.

Met de Innovatiecampus is zo’n twintig miljoen euro gemoeid, waarvoor 28 duizend vierkante meter aan bedrijfsruimte wordt ingericht. Er worden diverse gebouwen neergezet, een bestaand gebouw wordt gesloopt en een ander gebouw wordt opgeknapt. Demcon zal er een nieuwe productieafdeling vestigen. Daarnaast verhuizen de Enschedese bedrijven Convergence Test- en Meettechniek (twintig werknemers), Winkels Installatietechniek (tachtig werknemers) en Proleit (vijfendertig werknemers) naar de nieuwe locatie, net als het Oldenzaalse Switch IT Solutions (honderd werknemers) en Metriccontrol uit Hengelo (veertig werknemers).

Op het terrein van de Universiteit Twente wordt ondertussen geïnvesteerd in studentenhuisvesting en een hotel, nieuwbouw voor de faculteit ITC, een cluster rondom gezondheidstechnologie en doorontwikkeling van The Gallery voor slimme starters.