Pieter Edelman
30 April 2018

De gemeente Den Haag gaat de subsidie voor The Hague Security Delta (HSD), het innovatiecluster rond security, afbouwen, meldt het AD. Op het moment ondersteunt de stad het initiatief nog met 1 miljoen euro per jaar, maar de gemeenteraad zet vraagtekens bij die subsidie. Zo bestempelt de PVV-afdeling HSD als ‘borrelvereniging’ en vraagt de PvdA zich af waarom er zo veel geld moet naar ‘een bedrijfsverzamelgebouw’.

Het in 2014 opgerichte HSD volgt de bekende innovatiecluster-formule, waar overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken op een specifiek zwaartepunt waar de regio al sterk in is. Veiligheid en cybersecurity waren logische keuzes met onder meer Den Haag als de stad van vrede en recht, de TU Delft en TNO, en bedrijven zoals Fox-IT. Het cluster richtte onder meer een bedrijfsverzamelgebouw in (de HSD Campus), zette opleidingen en workshops op poten en startte innovatieprojecten. Enkele tientallen partners sloten zich aan bij het initiatief, verspreid over Zuid-Holland en de rest van het land.

Cybersecurity

Het initiatief leek succes te hebben. Zo wist de regio de afgelopen jaren verschillende buitenlandse bedrijven over te halen om zich er met een kantoor te vestigen. Naar eigen zeggen heeft het samenwerkingsverband al meer dan vijftien duizend banen gecreëerd en miljoenen aan inkomsten gegenereerd.

Vorig jaar publiceerden De Correspondent en Follow The Money echter een reeks negatieve artikelen over de HSD. Hun voornaamste verwijt is dat de resultaten vaag en onmeetbaar zijn. De publicaties vragen zich af waarom er nog overheidsgeld naar het initiatief moet als het zelf zo veel geld weet te genereren.

De Haagse gemeenteraad lijkt nu in dat sentiment mee te gaan. De afgelopen jaren subsidieerde Den Haag de HSD elk jaar met 1 miljoen euro. De verantwoordelijk wethouder staat wel achter het cluster, maar ziet zich derhalve gedwongen de subsidie af te bouwen.