Pieter Edelman
2 March 2011

Vanaf 1 mei heeft het NWO een nieuwe algemeen directeur: Hans de Groene. Hij volgt Cees de Visser op, die met pensioen gaat. De Groene (1960) komt van het ministerie van EZ, waar hij nauw betrokken was bij de ontwikkelingen in het innovatiebeleid. Sinds 2004 werkte hij als directeur Innovatie en plaatsvervangend directeur-generaal Ondernemen & Innovatie. Daarvoor bekleedde hij er diverse beleids- en managementfuncties.