24 May 2012

Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) heeft een portal geopend op zijn website voor zijn oplossingen voor de medische sector. Het bedrijf geeft hier uitgebreide informatie over de sensoren, elektronica voor signaalverwerking, data-acquisitiesystemen en meetsoftware die producenten van medische apparatuur en zorginstellingen kunnen inzetten. Het gaat vooral om zeer gevoelige sensoren voor het wegen en voor het bepalen van druk en kracht. Naast basisinformatie bevat de portal een uitgebreide reeks rapporten over de toepassingen ervan in medische systemen.

HBM levert de hele meetketen vanaf de sensoren en de meetapparatuur tot en met de software voor de verwerking van de meetgegevens. De oplossingen voldoen aan de speciale eisen voor veiligheid en hygiëne die worden gesteld in de gezondheidszorg. Typische toepassingen zijn weegschalen, pompen en patiëntliften, maar ook hand- en vingerdynamometers en hartmassage.