Nieke Roos
8 January 2018

Binnen het publiek-private Talking Traffic-initiatief hebben Siemens Mobility en ingenieursbureau Sweco een verkeersregelinstallatie (vri) gerealiseerd in de cloud. Tot nu toe stond er altijd een besturingskast langs de kant van de weg om de stromen op kruispunten in goede banen te leiden, maar de twee bedrijven hebben de intelligentie daarin overgeheveld naar een server op internet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de oplossing gecertificeerd voor praktijkgebruik en binnenkort start in Helmond een pilot.

De cloud-vri combineert besturingstechnologie van Siemens met de its-applicatie van Sweco, die het verkeer feitelijk regelt. Het systeem kan weggebruikers die een kruispunt naderen, informeren over de verwachte tijd tot het licht op groen, oranje of rood springt en op basis daarvan snelheidsadviezen geven. ‘Zo kunnen we de verkeersveiligheid en -doorstroming verbeteren en het brandstofverbruik reduceren’, aldus projectmanager Jeroen Brouwer van Sweco. Ook met het oog op zelfrijdende auto’s wordt ‘proactieve’ verkeersregeling steeds belangrijker.

Siemens_cloud vri

Met de cloudoplossing is het verkeer eenvoudiger, goedkoper en realtime te regelen, stelt Eddy Verhoeven, productowner bij Siemens Mobility. ‘De programma’s in de huidige automaten zijn vaak vijftien tot twintig jaar oud, waardoor ze eigenlijk een verkeersbeeld van vijftien jaar geleden aan het regelen zijn. Ons systeem baseert zich op de actuele verkeersstromen.’ De oplossing van Siemens en Sweco draait voor honderd procent in de cloud en gaat daarmee verder dan soortgelijke projecten in het buitenland, waar de functionaliteit van de vri nog steeds verdeeld was over de besturingskast en het internet.

De eerste exemplaren van de cloud-vri komen in het eerste kwartaal van 2018 naar Helmond. Tijdens de pilot gaat Siemens de volledige functionaliteit testen, waarbij wachttijdvoorspelling en voorrang voor geselecteerde verkeersdeelnemers prioriteit hebben. Bij succes gaat de gemeente Helmond het concept in het verkeer inzetten.