Paul van Gerven
31 March 2008

Investeringsfonds Hermes heeft een aantal vijandige voorstellen op de agenda laten zetten van ASM Internationals algemene aandeelhoudersvergadering op 21 mei aanstaande. De Engelsen willen onder meer dat de kersverse bestuursvoorzitter Chuck del Prado vertrekt. Daarnaast schuiven ze een aantal mensen naar voren die in de raad van bestuur en de raad van commissarissen zouden moeten komen.

Tot dusverre was het vooral collega-hedgefonds Fursa dat ASMI onder druk zette, zei het schijnbaar met stilzwijgende instemming van Hermes. Fursa wil onder meer dat ASMI‘s front-end een aantal machinelijnen ter zijde schuift, zich meer richt op Azië en dat er een one-tier bestuursraad komt waarin zowel uitvoerende als toezichthoudende bestuurders zitting nemen. Fursa wil vier gedelegeerden in die raad aanwijzen en de bestuursvoorzitter aanwijzen. Het is onbekend of deze voorstellen met Hermes zijn afgestemd, maar dat is zeer waarschijnlijk.

In een schriftelijke reactie zeggen Chuck del Prado en president-commissaris Paul van den Hoek de actie van Hermes te betreuren. Zij herhaalden hun standpunt dat de winstgevendheid van ASMI‘s front-end stevig verbeterd is en op koers is om in 2009 marktconform te opereren. ’De bestuursraden van ASMI hebben afgelopen twee jaar onverdroten geprobeerd om tot een compromis te komen met Fursa en Hermes, ondanks grote verschillen van mening. In het bijzonder werpen wij de aantijging verre van ons dat de investeringen die wij doen om het front-end te herpositioneren, kapitaalvernietiging zou zijn‘, aldus de beide bestuurders.

Zij benadrukken vervolgens dat zij zich altijd welwillend hebben opgesteld ten aanzien van de input die Fursa‘s team van experts gaf. ’Het is nu duidelijk dat Fursa en Hermes in niets anders geïnteresseerd zijn dan een grootschalige verandering in het management. We kunnen deze voorstellen en de ontwrichting die ze zouden veroorzaken, niet accepteren.‘ Niet eerder gebruikten ASMI-bestuurders, die nu een machtsovername proberen te verijdelen, dergelijke harde bewoordingen.

BCe24 save the date