Nieke Roos
23 February 2010

Hefboomfonds Hermes en pensioenfonds Universities Superannuation Scheme (USS) hebben de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam officieel verzocht het overnameproces bij Océ te onderzoeken. Tegelijk hebben ze gevraagd om opschorting van de besluiten die zijn genomen tijdens de recente aandeelhoudersvergadering. Het gaat daarbij met name om de statutenwijziging die het mogelijk maakt preferente aandelen over te dragen als gewone aandelen met volledig stemrecht en de benoeming van drie Canon-afgevaardigden in de Venlose raad van commissarissen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft zich bij de Britse actie aangesloten. De Ondernemingskamer behandelt het enquêteverzoek op 3 maart.

Hermes, USS en de VEB, met een gezamenlijk belang van iets meer dan 5,1 procent, zetten grote vraagtekens bij de handel en wandel van Canon en Océ. Ze vinden dat de Venlonaren niet het onderste uit de kan hebben gehaald in de onderhandelingen en dat er meer in zit dan het Japanse bod van 8,60 euro per aandeel. Bovendien wekken de bedrijven in hun ogen ten onrechte de indruk dat de race gelopen is zodat andere aandeelhouders hun stukken zonder slag of stoot opgeven. Met hun gang naar de Ondernemingskamer willen de opstandige partijen een snelle afronding van de overname voorkomen.

De onlangs goedgekeurde statutenwijziging maakt de weg vrij voor prefhouders ASR, Ducatus en ING om hun stukken aan te melden bij Canon. Daarmee kunnen de Japanners hun belang van 28 procent met nog eens 19 procent verhogen, wat de overname een flinke stap dichterbij brengt. De voorkeursaandelen zijn echter ooit uitgegeven in ruil voor financiering en met de afspraak dat ze slechts voor een zesde meetellen. Dit zou betekenen dat Canon op een aanzienlijk kleiner deel van het Océ-stemrecht kan rekenen dan de bedrijven altijd hebben gecommuniceerd. Hermes denkt dat als aandeelhouders dit eerder hadden geweten, sommigen hun stukken misschien niet hadden aangemeld. Dan waren er meer tegenstanders geweest en had Canon een grotere druk gevoeld om zijn bod te verhogen.

Eerder had Hermes Canon en Océ er in een open brief al van beschuldigd de positie van minderheidsaandeelhouders bewust te ondergraven zodat deze niets anders kunnen doen dan hun stukken aanmelden. In hun officiële bod hebben de Japanners bijvoorbeeld aangegeven dat ze minimaal 85 procent van de aandelen willen verwerven, maar dat ze eventueel ook met minder genoegen nemen. Volgens Hermes betekent dit dat ze met goedkeuring van de commissarissen zelfs de touwtjes in handen krijgen bij een belang van minder dan 50 procent. En de onlangs goedgekeurde benoemingen maken dat fiat tot een formaliteit.

Bits&Chips event sponsor registration