Maarten_Buijs

Maarten Buijs is r&d-directeur bij Moba.

11 April 2017

Vorige keer schreef ik over de gevolgen van een buitenlandse bedrijfsovername voor de Nederlandse r&d. In datzelfde nummer werd een gerucht bevestigd dat al langer de ronde deed: Medtronic heeft de activiteiten van Sapiens stopgezet. In 2014 heeft het bedrijf goud geld neergelegd voor deze Natlab-spin-off op het gebied van deep brain stimulation.

De eerste gedachtes die bij me opkwamen: doodzonde, ze zullen het wel hebben overgenomen om van de concurrentie af te zijn, hadden ‘we’ deze geweldige technologie niet voor dit lot kunnen behoeden? Maar uiteindelijk ken ik de achtergronden niet en zullen er goede redenen voor zijn geweest. Ik ga ervan uit dat Medtronic nog altijd bezig is deze belangrijke technologie naar de markt te brengen en dat wezenlijke kennis en ip van Sapiens terechtkomen in dat product.

Startups overnemen is nu al weer een hele tijd de standaard manier van innoveren. Ik vind het grote voordelen hebben vergeleken met het oudere model van interne research. Ik herinner me nog goed de frustraties van twintig jaar geleden over de telkens terugkerende discussies met de rest van Philips over de verantwoording van de vele honderden miljoenen die we bij Research ‘verstookten’ en over de naar onze mening ontbrekende durf en visie om onze innovaties naar de markt te brengen. Bij een overname van een externe researchinspanning daarentegen hebben management en commercie wel veel skin in the game. Daarnaast stimuleren startups ondernemerschap bij wetenschappers en techneuten.

Na overname van een startup blijft het echter een ambacht om van een werkend innovatieprototype een maakbaar, verkoopbaar en onderhoudbaar product te maken. Daar gaan bloed, zweet en tranen in zitten, die moeten worden opgebracht door mensen die eigenlijk liever hadden gewerkt aan iets heel nieuws. In plaats daarvan moeten zij dagelijks worstelen met dilemma’s die horen bij het slaan van de balans tussen achterstallig onderhoud en vernieuwing van de bestaande producten.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

In een vorig leven bij Fei kreeg ik de verantwoordelijkheid voor een klein overgenomen bedrijfje in Amerika dat prachtige vooruitstrevende besturingssoftware voor elektronenmicroscopen maakte. Uiteindelijk bleken de fysieke en culturele afstand tussen deze mensen en de afdeling in Eindhoven dusdanig groot dat het voordeliger was om ze na een paar jaar weer te laten gaan. Ook de weigering van de Amerikanen om deel te nemen in het onderhoudsvraagstuk die de grote installed base met zich meebracht, hielp niet.

Eenzelfde situatie deed zich voor bij Nucletron, hoewel het overgenomen bedrijfje daar lokaal geïntegreerd was. Het duurde jaren voordat de twee teams als één man achter de bestaande en de nieuwe technologie gingen staan.

Vaak wordt vergeten dat de weg van een aangekocht prototype naar een echt product dezelfde inspanning vergt als van een zelfgemaakt prototype naar een product, te weten ongeveer tien keer de researchinspanning. In tegenstelling tot de situatie van (vaak geheimgehouden) interne research die wordt doorontwikkeld, leidt een startupovername tot hooggespannen en soms onrealistische verwachtingen over het tijdstip van marktintroductie – niet alleen bij klanten maar ook bij eigen verkopers. Dat leidt dan weer tot stevige druk op de verschillende onderdelen van de organisatie gedurende het proces.

Al met al heeft research inkopen zonder twijfel geleid tot een verbeterde doelmatigheid van innovatie en inzet van innovatiemiddelen. Ondanks alle haken en ogen is het nog steeds het handwerk van de ontwikkelaar dat bepaalt of de overname een succes zal worden of niet. Meer beginnende bedrijven, net als ASML en Philips in het verleden, zouden het bloed, het zweet en de tranen van doorontwikkelen moeten opbrengen om een levensvatbare speler van formaat te creëren.