Rob Howe is ceo van Verum.

1 May 2015

Het nieuwe Verum heeft ook zijn tooling geheel vernieuwd. Rob Howe over de totstandkoming van Dezyne.

In de eerste maanden van 2013 leek Verum de beroemde ‘chasm’ achter zich te laten. Het gebruik van Analytical Software Design en de bijbehorende ASD:Suite groeide en verschillende nieuwe projecten gingen van start, onder meer bij Intel en Thales. De omzetdoelstelling voor het eerste kwartaal haalden we ruimschoots en de toekomst zag er rooskleuriger uit dan ooit.

Al dit optimisme verhulde de diepgaande meningsverschillen binnen Verum over hoe we verder moesten groeien. In het tweede kwartaal van 2013 barstte de bom. Niet alleen was er een kleine dip in de economie, ook gaf een aantal evaluatieprojecten met de ASD:Suite niet het verwachte resultaat. Het gevolg was dat we onze omzettarget voor het tweede kwartaal misten.

Het waren vooral de negatieve uitkomsten van het project bij Intel die leidden tot interne verdeeldheid en polarisatie van standpunten. Sommigen weten de problemen aan slecht verkoopbeleid, anderen waren van mening dat het product al in de basis niet voorzag in de behoeften van gebruikers. De rest is geschiedenis: Verum 1.0 ging eind 2013 failliet en Verum 2.0 herrees als een feniks uit zijn as.

Missie 2.0

De doorstart was mogelijk doordat de meerderheid van de aandeelhouders, werknemers en klanten geloofde in het plan voor Verum 2.0. Hierin erkenden we dat de ASD:Suite onze kerntechnologie had bewezen en dat we daarmee een krachtige businesscase hadden. Het plan was echter volledig gestoeld op het idee dat de ASD:Suite alleen early adopters zou bedienen. Wilden we slagen in de nieuwe opzet, dan was een nieuwe marktbenadering, en dus een nieuw product, noodzakelijk.

In januari 2014 stelden we een nieuw team samen, dat begon met een schone lei. We startten met het vaststellen van een nieuwe missie. Waarom waren we allemaal nog steeds bij Verum? Wat wilden we bereiken? Een intensieve discussie leidde tot een nieuw missionstatement, dat ten grondslag ligt aan alles wat we vandaag de dag doen.

In onze missie 2.0 stellen we software-engineers nadrukkelijk centraal in onze manier van denken. In het missionstatement staat dat we hun een betere manier willen bieden om softwaresystemen te bouwen. Meer specifiek: we will provide them with the means to deliver software that can be trusted, based on evidence. Dit is voor ons de essentie van software-engineering. Het komt ook terug in Verums nieuwe tagline: ‘Software by design’.

Gestandaardiseerde ide’s

De tweede stap was het bepalen van de visie op ons nieuwe product, dat we ‘Dezyne’ noemden. We waren ervan overtuigd geraakt dat programmeertalen de essentiële gereedschappen zijn van software-engineers. Grafische modellen moeten er zijn om de programmeerervaring te ondersteunen en te verbeteren, niet om deze te vervangen. Voor de meeste engineers is verificatie niet interessanter dan testen; gedragssimulatie is relevanter en nuttiger.

Zo tekende de fundamentele visie van Dezyne zich steeds duidelijker af: een product opgebouwd rond een programmeertaalachtige, tekstuele modelleertaal, ondersteund en versterkt met grafische weergaves. Deze taal moest onze verificatie en automatisch codegeneratie gaan gebruiken, zodat software-engineers het gedrag van computergestuurde systemen flexibeler en op meer natuurlijke wijze kunnen vormgeven en simuleren.

Verum Dezyne

We waren ons ook terdege bewust van de noodzaak om de beschikbare middelen optimaal te benutten. Daarom besloten we om zo veel mogelijk commerciële en opensource componenten en -technologieën toe te passen, zoals Gojs voor een groot deel van de Dezyne-gebruikersinterface en Node.js-technologie voor de cloudserver. Waardevol neveneffect was dat veel gui-onderdelen te gebruiken zouden zijn in een standaard webbrowser, zodat we al konden gaan testen voordat de volledige interface beschikbaar was.

Om de adoptie te vergemakkelijken, kozen we ervoor om Dezyne te baseren op gestandaardiseerde ide’s. Aanvankelijk dachten we aan Eclipse en Visual Studio. Daarnaast moest het product eenvoudiger te leren en te begrijpen zijn en gemakkelijker te integreren in legacy systemen dan de ASD:Suite.

Forward out

Met de missie en de visie vastgesteld, bogen we ons over de specifieke behoeftes en eisen van onze belangrijkste klanten en gebruikers. ASML, Fei, Philips en Sioux zegden toe om deel te nemen aan een cocreatieprogramma. We hielden maandelijkse bestuursvergaderingen met alle partijen, aangevuld met periodieke bijeenkomsten waarin we gedetailleerd de technische eisen bespraken en implementaties van nieuwe toepassingen beoordeelden.

Al snel kwamen de klanten met een aantal kritieke eisen. Meest in het oog sprong de forward out-optie: de Dezyne-modelleertaal moest een open syntactische en semantische definitie krijgen. Verum moest ervoor zorgen dat de taal om te zetten is naar een afgeleide van Sysml.

Later in de ontwerpfase besloten we om het objectmodel van de Dezyne-taal te implementeren in Guile Scheme, waarmee we een krachtige manier kregen om taalconstructies te bouwen en te manipuleren. We schakelden Nspyre in om het prototype van de Dezyne-gebruikersinterface te ontwerpen. De bouw van de Eclipse- en Visual Studio-gui besteedden we uit aan een team van gespecialiseerde ontwikkelaars in Argentinië.

Ons doel was om Dezyne te introduceren en te demonstreren op de beursvloer van Bits&Chips Smart Systems in november 2014. Dat is gelukt, door de inzet en het harde werk van het hele team. Wanneer u dit leest, hebben we de eerste commerciële versie vrijgegeven en staat er ‘freemium’-versie op stapel die gratis toegang biedt voor onderwijsinstellingen, opensourcecommunity’s en iedereen die Dezyne wil gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Edited by Nieke Roos