Paul van Gerven
18 October 2012

Hightech Systemen en Materialen (HTSM) is in termen van productie, toegevoegde waarde en uitvoer de grootste topsector. Ruim 64 duizend HTSM-bedrijven produceren goederen ter waarde van 95 miljard euro, al doende 32 miljard euro waarde toevoegende. Zo‘n 41 miljard van de productie is bestemd voor de export. Voor Nederland als geheel zijn deze cijfers respectievelijk 1124 miljard, 526 miljard en 371 miljard euro. Ook gemeten in aantal banen is HTSM de grootste: 444 duizend fte‘s, tegen 1,4 miljoen voor alle topsectoren samen en 6,7 miljoen banen in heel Nederland.

Dat blijkt uit de Monitor Topsectoren, die het CBS in opdracht van het ministerie van EL&I heeft opgesteld. Uit de cijfers, die van toepassing zijn op 2010, blijkt dat de negen topsectoren – waar een kwart van de bedrijven en ruim kwart van het aantal banen onder vallen – samen 38 procent van de Nederlandse productie en bijna alle bedrijfsmatige R&D (ruim 96 procent) voor hun rekening nemen. HTSM is verantwoordelijk voor de helft van de private onderzoeksuitgaven.