Jaco_Friedrich

Jaco Friedrich is softskillstrainer bij het High Tech Institute.

30 January 2015

Een groepsleider vraagt:

Vorige maand heb ik een training gesprekstechnieken gevolgd. Daar was ik erg tevreden over. Nu merk ik dat het alweer wegzakt en daar baal ik van. Hoe zorg ik dat ik vasthoud wat ik heb geleerd?

De communicatietrainer antwoordt:

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We vergeten nou eenmaal onze inzichten, goede voornemens en nieuwe vaardigheden. Dit geldt vooral voor het afleren van slechte gewoontes. Die zijn ingesleten en haast onderdeel geworden van wie we zijn. Gewoontes hebben als voordeel dat je er niet meer over na hoeft te denken. Door de jaren heen ben je ergens zo goed in getraind dat het als het ware automatisch verloopt. Het zit in je ruggenmerg en dat scheelt een hoop energie.

BCe24 save the date

Dat is precies ook waarom het zo lastig is te veranderen en je keer op keer in herhaling valt: je let niet op. Om jezelf iets aan te leren dat niet je gewoonte is, en dat is zo als je iets nieuws hebt geleerd, moet je er bewust aandacht aan besteden. Door je bewust te zijn van wat je doet op het moment dat je het doet, creëer je de kans om bij te sturen.

Je bewust zijn en blijven van wat je doet, kan knap lastig zijn als zich de situatie aandient waarin je als altijd dichtslaat, boos wordt, iets doet zonder na te denken, kortom: het tegenovergestelde doet van wat je hebt geleerd. Je bewustzijn vernauwt zich als het ware en je neemt alleen nog maar een deel van het geheel waar. Stel je valkuil is dat je onduidelijke feedback geeft. Misschien vind je het spannend om te doen. Je aandacht gaat volledig op in het gesprek en je denkt gewoonweg niet aan de feedbackregels uit de training.

Wanneer je je een nieuwe vaardigheid echt eigen wilt maken, moet je inspanning erop gericht zijn jezelf te herinneren die toe te passen. Dan ben je je weer bewust en kun je je gedrag weer bijsturen. Dat je baalt dat je je voornemens vergeet, is dus al een mooi begin. Je bent je bewust.

Om van je nieuwe gedrag een gewoonte te maken, heb je een aantal ingrediënten nodig. Allereerst wilskracht om überhaupt een begin te maken. Maar zonder motivatie, waarom je wilt veranderen, wordt volhouden lastig. Het verdient dus aanbeveling hier goed over na te denken. Waarvoor doe je het? Het mooiste is als je anderen betrekt in je motivatie. Dus dat het niet alleen goed is voor jezelf maar ook voor anderen. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil mijn workload beter managen, en dat betekent niet meer dan acht uur werk aannemen per dag en dus af en toe nee zeggen zodat ik thuis meer tijd heb om samen met mijn familie te zijn.’ Je motivatie helpt je wanneer je weer in je oude gewoonte dreigt te vervallen.

Dit werkt alleen als je op de moeilijke momenten ook daadwerkelijk aan die drijfveer denkt. Een systeem om jezelf aan je gewenste gedrag en je achterliggende motivatie te herinneren, is daarom onontbeerlijk. Doel is om zo vaak mogelijk een bewustzijnsmoment te creëren van wat je doet, de gevolgen daarvan en wat je zou willen bereiken. Mooi voorbeeld is het wat ouderwetse lijstje in je auto met een foto van je kind en de tekst ‘Papa, denk aan mij’. Het beoogde effect? Elke keer dat je oog over de foto glijdt, sta je er even bij stil dat het beter is veilig thuis te komen dan hard te rijden.

Je kunt belangrijke dingen op geeltjes noteren die je op je pc plakt, reminders in je agenda zetten, dagelijks een logboek bijhouden, maar praat er zeker ook over met vrienden en collega’s zodat zij jou kunnen helpen je te herinneren en je van feedback kunnen voorzien. Dit sociale aspect blijkt in de praktijk van minstens zo groot belang. Dus als je wilt veranderen, doe het dan niet alleen maar betrek anderen bij je missie.