Nieke Roos
30 November 2017

Het Joint Industry Program Aero-Space (Jipas) gaat verder als werkgroep van hightechplatform Holland Instrumentation. Jipas is een krachtenbundeling van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de regionale overheid op het gebied van lucht- en ruimtevaart inclusief drones. De nieuwe werkgroep Aero-Space zal nauw samenwerken met bestaande brancheorganisaties zoals de Netherlands Aerospace Group met als specifiek doel de technologische en inhoudelijke cohesie tussen partijen binnen de eigen sector en met andere hightechsegmenten te versterken.

Spaceshuttle

‘Aerospace is een van de meest succesvolle hightech-industrieclusters van West-Holland’, aldus voorzitter André Boer van Holland Instrumentation. ‘Bedrijven in luchtvervoer, luchtvaart, ruimtevaart en drones maken een snelle groeicyclus door. De sterk groeiende vraag is een belangrijke drijfveer voor hen om over te stappen van handmatige productie naar gerobotiseerde en gedigitaliseerde ‘slimme productie’. Een behoefte aan hoogtechnologische kennis op gebieden zoals automatisering, sensorsystemen, robotica en big data is het logische gevolg.’