Alexander Pil
21 March 2017

Op initiatief van branchevereniging High Tech NL hebben vijf toonaangevende industriële spelers en zes wetenschapsinstellingen afspraken gemaakt over verregaande krachtenbundeling op het vlak van robotica. Resultaat is het nationale samenwerkingsverband Holland Robotics, dat ervoor moet zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut. Het doel: de internationale concurrentiepositie verstevigen.

Holland Robotics is een landelijke roboticagemeenschap die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en robotica-entiteiten naar een hoger plan moet brengen. Met High Tech NL als aanjager hebben de vier technische universiteiten, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zich verenigd, samen met grote industriële partijen Demcon, VDL ETG, Philips, Lely en Vanderlande. ‘Dit is pas de eerste fase in het verbinden van de nationale roboticawereld’, vertelt Willem Endhoven, directeur van High Tech NL. ‘Er sluit nog een tiental grote industriële partijen aan en we staan open voor alle partijen die willen bijdragen aan dit initiatief.’

Holland Robotics is niet het eerste initiatief dat een roboticaplatform biedt voor Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. In het verleden voorzag Roboned in de behoefte om partijen bij elkaar te brengen, maar dat stokte door gebrek aan samenwerking. High Tech NL nam het initiatief om de gedachte achter Roboned nieuw leven in te blazen. ‘Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld’, vindt Maarten Steinbuch, wetenschappelijk directeur van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven. ‘Het is belangrijk dat de erfenis van Roboned weer nieuw momentum krijgt en dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.’

Het verschil tussen het oude Roboned en het nieuwe Holland Robotics is dat de nadruk nu bij de industrie komt te liggen. Roboned was vooral een academisch feestje geworden met een overweldigend aandeel van de drie technische universiteiten. Natuurlijk, er was wel bestuurlijke inbreng uit de industrie via Demcon, Philips en VDL ETG, maar het zwaartepunt lag nadrukkelijk bij de tu’s. De onevenredig grote inbreng van de technische universiteiten zorgde ervoor dat Roboned door een technologische bril naar de roboticawereld keek en de aandacht dus lag bij onderzoek en ontwikkeling. Holland Robotics mikt juist op industriële participatie via een actieve dialoog tussen onderzoekers en ondernemers.

Onder de naam Holland Robotics treden wetenschap en industrie vanaf nu nationaal en internationaal met een gezicht naar buiten. ‘Ieder met zijn eigen identiteit, maar wel als onderdeel van een landelijk roboticaplatform’, verduidelijkt Endhoven. ‘Alle partijen en initiatieven willen we daarin meenemen. Doordat deelnemers krachten bundelen en elkaar ondersteunen, kunnen we ons krachtig profileren in Nederland en het buitenland. Het is belangrijk dat we elkaar informeren, faciliteren en aansluiten op de Smart Industry-roadmap, in samenhang met ict en onderwijs.’ Holland Robotics effent ook het pad naar een officieel onderzoeksconsortium voor wetenschappers en industrie. Endhoven: ‘Zo ontstaan meerjarige onderzoeksprogramma’s op applicatiegebieden die voor de hightechindustrie belangrijk zijn. Juist door het samenbrengen van wetenschap en industrie komen we tot succesvolle innovaties die leiden tot meer internationale business.’