Nieke Roos
27 August 2009

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft Jozef Hooman per 1 juli aangesteld als hoogleraar in de modelgebaseerde ontwikkeling van embedded software. De benoeming is voor een dag in de week aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Daarnaast werkt hij vier dagen bij het Embedded Systems Institute (Esi) in Eindhoven.

’Het is een heel praktische leerstoel‘, licht Hooman toe. ’Met afstudeerders bij bedrijven en in projecten met industriële partners ga ik kijken naar het gebruik van modellen op alle niveaus van het ontwikkelproces: van OS-abstracties aan de onderkant tot globale systeemmodellen, dus voor het uitsplitsen in disciplines. In de industrie is het globale systeembeeld vaak niet helder. Daar valt veel winst te behalen met goede modellen. Liefst zijn die executeerbaar, zodat het direct mogelijk is om te simuleren.‘

RU_Jozef_Hooman
Jozef Hooman is sinds 1 juli hoogleraar in de modelgebaseerde ontwikkeling van embedded software aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

’Andere belangrijke vragen zijn hoe de modellen zich onderling verhouden, hoe het ene modelniveau relateert aan het andere en hoe combinaties van modellen passen in het globale ontwikkelproces‘, gaat de kersverse hoogleraar verder. ’Ik wil toe naar een systematische werkwijze om alle modellen aan elkaar te linken. In het bijzonder gaat mijn aandacht uit naar de connectie met formele modellen: hoe zijn die op grote schaal efficiënt te gebruiken?‘

Jozef Hooman (1955) studeerde wiskunde en informatica aan de Radboud Universiteit. Hij behaalde in 1985 cum laude zijn doctoraaldiploma informatica. Vervolgens werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker en universitair informaticadocent aan de TU Eindhoven. In 1991 promoveerde hij aan deze universiteit op een dissertatie over de wiskundige specificatie en formele verificatie van tijdkritieke systemen.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

In 1999 keerde Hooman terug naar de RU, als universitair hoofddocent bij de afdeling Informatica. Gedurende twee jaar zat hij voor één dag per week gedetacheerd bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Sinds 2003 werkt hij vier dagen per week als researchfellow bij het Esi.