Pieter Edelman
18 September 2018

Robert-Jan Smits is vanaf medio 2019 de nieuwe collegevoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij volgt Jan Mengelers op, die met pensioen gaat. Smits is afkomstig van de Europese Commissie, waar hij als directeur-generaal Research en Innovatie architect was van het grootschalige innovatieprogramma Horizon 2020. Hij heeft ook de aanloop naar het toekomstige innovatieprogramma, Horizon Europe, gestalte gegeven.

Ook Jo van Ham, de vicevoorzitter van het College van Bestuur, zal die tijd met pensioen gaan. Hij wordt opgevolgd door Nicole Ummelen, die momenteel secretaris is van de universiteit.

De collegevoorzitter en de vicevoorzitter vormen samen met de rector magnificus de dagelijkse leiding van de TU Eindhoven. De rector magnificus is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek, de vicevoorzitter draagt zorg voor bedrijfsvoering en financiën, en de collegevoorzitter bewaakt de strategie en de financiering, de reputatie en positionering, en onderhoudt externe relaties.

TUE_Smits_en_Ummelen
Robert-Jan Smits en Nicole Ummelen.