Paul van Gerven
16 May 2008

Op het Photonic Interconnect Forum heeft Hewlett-Packard aangekondigd partners te zoeken om in 2009 al met optische interconnecttechnologie op de proppen te komen. De Amerikanen mikken daarbij op het verbinden van zowel hele computers als individuele chips en uiteindelijk zelfs processorkernen. Als voorproefje liet HP twee optische-busverbindingen zien, eentje die gebruikmaakt van een fiber en eentje die informatie door lucht overstraalt.

Nano-imprintlithografie moet een prominente rol gaan spelen in HP‘s voornemen. Erg verrassend is dat niet. Het bedrijf is een belangrijke sponsor van deze technologie. Zo schreef een R&D-afdeling van HP al een ringresonator van silicium op zijn naam. Zoiets doet dienst als filter. Vergelijkbare golfgeleiders als die waar de resonator van is gemaakt, kunnen dienstdoen als optische interconnects.

Het ontbreekt de Amerikanen niet aan ambitie. ’We willen niet beginnen bij supercomputers en dan maar hopen dat het doorsijpelt naar volumeproducten‘, zei CTO Terry Morris van HP in een gesprek met EE Times.